Ochrona na miarę

Aktualności

 • 16.08 2019
  Informacja o wyborze Prezesa Zarządu
    W dniu 12 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza  zakończyła postępowanie konkursowe na funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa    Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.
    W wyniku przeprowadzonego postępowania RN powołała z dniem 16.08.2019 r. Pana Adama Ogrodnika na funkcję Prezesa Zarządu.
    W związku z powołaniem w skład Zarządu IX kadencji, Pan Adam Ogrodnik złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej       PSO MASKPOL S.A.
   W okresie od lutego do sierpnia 2019r. Pan Adam Ogrodnik był delegowanym członkiem Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu.
    Skład Zarządu PSO MASKPOL S.A. IX kadencji przedstawia się następująco:
     - Pan Adam Ogrodnik – Prezes Zarządu,
     - Pan Tomasz Jackiewicz – Członek Zarządu,
     - Pan Mateusz Kazimierczak – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.
  czytaj wiecej
 • 16.05 2019
  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NADMIERNYCH ZAPASÓW MATERIAŁÓW, TOWARÓW I WYROBÓW GOTOWYCH.
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach (42 – 140 Panki), stosując zasadę konkurencyjności, informuje o sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych, przekraczających potrzeby Spółki (dalej: „Materiały”) oraz zaprasza do złożenia ofert.
  czytaj wiecej
 • 15.05 2019
  Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb EUROPOLTECH 2019
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w dniach 8 - 10 maja 2019r. wzięło udział w Międzynarodowych Targach Techniki
  i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019 w  Warszawie.
  czytaj wiecej