Ochrona na miarę

Aktualności

 • 11.02 2021
  Wspieramy edukację wojskową!
  W dniu 08.02.2021 podpisane zostały umowy patronackie z trzema częstochowskimi szkołami prowadzącymi nauczanie w klasach o profilu mundurowym.
  czytaj wiecej
 • 09.02 2021
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na wykonanie
  Wariantowej koncepcji modernizacji ciepłowni zakładowej i sieci ciepłowniczych na terenie zakładu w Konieczkach, projektowanie, wykonanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji
  czytaj wiecej
 • 13.11 2020
  Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż zmarł nasz Kolega Ś.P. Dominik Mirek - Pełniący w latach 2007-2017 funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Technicznych
  czytaj wiecej